Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31
Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků 2020
Libáňský Leonardo
Pomůcky pro prvňáčky 2020
Úřední hodiny o prázdninách 2020
Úplata MŠ - léto 2020
1
Kroužky v 1. pololetí 2020/2021 nebudou
Libáňský Leonardo
Organizační pokyny k výuce 1. ročníku v úvodu školního roku 2020/2021
Souhrnné a organizační pokyny k výuce k úvodu školního roku 2020/2021
Úřední hodiny o prázdninách 2020
Základní informace o provozu školy od 1. 9. 2020
Zpětná vazba
Úplata MŠ - šk. r. 2020-2021
2
Libáňský Leonardo
3
Libáňský Leonardo
4
Libáňský Leonardo
5
Libáňský Leonardo
6
Libáňský Leonardo
7
Libáňský Leonardo
8
aplikace bakaláři
Úřad práce Jičín pro 9. A
9 10
Roušky povinné i pro žáky
11 12 13
14
Covid 19
Covid 19 - aktualizované
15
Situace Covid 19 - 9.A 2020
Třídní schůzky 15. 9. 2020
Třídní schůzky 15. 9. 2020 odloženy
16
Hygienické opatření od středy 16. 9. 2020
Situace Covid 19 - 9.A 2020
17
Situace Covid 19 - 9.A 2020
18
Situace Covid 19 - 9.A 2020
19
Hygienické opatření od 19. 9. 2020
Situace Covid 19 - 9.A 2020
20
Hygienické opatření od 19. 9. 2020
21
Hygienické opatření od 19. 9. 2020
Návrat žáků 9. A do školy po karanténě
22
Hygienické opatření od 19. 9. 2020
Návrat žáků 9. A do školy po karanténě
23
Hygienické opatření od 19. 9. 2020
Návrat žáků 9. A do školy po karanténě
24
Hygienické opatření od 19. 9. 2020
Info pro 9.A
Návrat žáků 9. A do školy po karanténě
25
25. 9. 2020
Hygienické opatření od 19. 9. 2020
Návrat žáků 9. A do školy po karanténě
26
Hygienické opatření od 19. 9. 2020
Návrat žáků 9. A do školy po karanténě
27
Hygienické opatření od 19. 9. 2020
Návrat žáků 9. A do školy po karanténě
28
Hygienické opatření od 19. 9. 2020
29
Hygienické opatření od 19. 9. 2020
30
Hygienické opatření od 19. 9. 2020
1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ > ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD!!!

ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD!!!Datum konání:
27.3.2020

ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD!!!

Celý dokument zde ke stažení

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti rodičů a dětí.

 1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Na naší škole proběhne zápis do 1. tříd:

 1. dubna 2020 – 20. dubna 2020

1.2 Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky:

Podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky můžete jedním z následujících způsobů:

 1. a)do datové schránky školy(ID datové schránky: napmexc),
 2. b)e-mailem s uznávaným elektronickým podpisemna adresu: reditel@zs-liban.cz (nelze poslat prostý e-mail),
 3. c)poštou (na obálce musí být nejzazším datem podání datum: 20. 4. 2020),
 4. d)osobní podánív úřední dny a hodiny: (tuto variantu prosím volte jen v krajním případě)
 • PONDĚLÍ       8:00 – 14:00
 • STŘEDA         8:00 – 14:00

Formuláře žádostí k vyplnění najdete pod následujícími odkazy:

Formulář o přijetí, či formulář o odklad najdete v záložce ZÁPIS.

Vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a zašlete jedním z výše uvedených způsobů do 20. dubna 2020. Na Vámi uvedený e-mail (případně telefon) Vám bude zasláno registrační číslo žádosti. Proto je nezbytné, abyste alespoň jeden z těchto kontaktů do žádosti uvedli. Nezapomeňte uvést kontakt na Vás do žádosti! Díky registračnímu číslu se totiž dozvíte, zda bylo Vaše dítě k základnímu vzdělávání v naší škole přijato či nikoli. Registrační číslo bude přiděleno jen žákům, kteří žádají o přijetí k základnímu vzdělávání. U žádostí o odklad se registrační číslo nepřiděluje.

1.3 Potřebné dokumenty:

K ověření náležitostí požadovaných správním řádem prosím pošlete spolu s žádostí i prostou kopii rodného listu dítěte. Kopie rodných listů budou po ukončení správního řízení skartovány. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila spolu s žádostí i kopii rozhodnutí opravňující dítě zastupovat.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

Zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se účastní děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce v době konání zápisu do 1. tříd. 

1.6 Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad povinné školní docházky, si zajistí s předstihem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Do PPP v Jičíně se mohou k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou.

PPP Jičín, Fortna 39, 506 01  Jičín

telefon: 493 533 505, 493 533 395, e-mail: info@pppjicin.cz

Rodiče, kteří žádají o odklad dítěte, přiloží k formuláři žádosti také oba doporučující dokumenty. Pokud jim nebyly dosud vystaveny, dodají je později a do školy doručí pouze žádost o odklad povinné školní docházky. Potřebné dokumenty však musí být doručeny nejpozději do začátku školního roku 2020/2021.

 1. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřena 1 třída s počtem 28 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebude rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno poštou, ale bude oznámeno následujícím způsobem:

 • zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí na vchodových dveřích do základní školy
 • na webových stránkách školy na záložce „Zápis do 1. tříd“ 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na čtvrtek 7. května 2020.

 1. Kritéria pro přijímání žáků

Naleznete v záložce ZÁPIS nebo dokument přímo zde

Při rovnosti pořadí rozhodne ředitelka školy na základě transparentního losování za přítomnosti zákonných zástupců.

 1. Ostatní informace

Podle § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání budou zákonní zástupci prokazatelným způsobem informováni, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji (podepsáním "Desatera pro rodiče").  Desatero obdržíte na první schůzce s vyučující – předpoklad je červen 2020.

Po skončení mimořádného opatření, č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, proběhne setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem apod. Rodiče dětí budou o termínu schůzky informováni prostřednictvím kontaktního e-mailu (telefonu).

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude možné v  úterý 5. května 2020 v době od 8:00 do 12:00 hod. u ředitelky školy.

Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka školy