Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Vnitřní řád školní jídelny ZŠ

  Vnitřní řád školní jídelny ZŠ

 

 Č. j.: ZSLi-452/2017

  

Stanoven na základě těchto předpisů:

 

- Zákona

561/2004Sb. o předškolním , základním, středním a vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

předpisů § 119

 

- Vyhlášky ministerstva školství

107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

- Vyhlášky ministerstva zdravotnictví

137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby

ve znění pozdějších předpisů

 

- Vyhlášky ministerstva financí

84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších

předpisů

 

Organizace provozu stravování

 

1.  Pokrmy se vydávají: obědy z doplňkové činnosti           10.55 - 11.15

                                       obědy pro žáky a zaměstnance     11.30 – 13.30

     

2. Přihlašování stravování probíhá formou vyplnění přihlášky ke stravování. Oběd musí být odhlášen den před předpokládanou absencí žáka či strávníka do 13:00 hodin u vedoucí školní jídelny.

 

3. Žákovi je vydán oběd proti stravenkám, které vydává vedoucí školní jídelny v určeném termínu. Pokud žák stravenku ztratí nebo zapomene, musí počkat do konce výdejní doby na zbylé pokrmy, nebo mu oběd nebude vydán.

 

4. Strávníci konzumují obědy v jídelně, stravu nevynášejí (§2, odst. 7 vyhlášky o školním stravování).

 

5. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly. Pokud bude strávník či žák tato pravidla soustavně porušovat, může být se školního stravování vyloučen.

 

6. Žáci v jídelně dbají pokynů dozorujících učitelů a zaměstnanců školní jídelny.

 

7. Stravování se platí zálohově složenkou (na vyžádání) nebo trvalým příkazem na účet školy č. 1163819349 / 0800 s variabilním symbolem – rodným číslem dítěte. Záloha bude vyúčtována jednou ročně formou zaslání přeplatku stravného na účet

rodičů žáka. Bližší informace je možno zjistit kdykoliv u vedoucí školní jídelny.

 

Záloha činí u žáků podle věku: 

 

do 10 let    560,-Kč/měsíc 

do 15 let    600-Kč/měsíc 

nad 15 let  640,-Kč/měsíc         

Ceny obědů:

 

          do 10 let             28 Kč

          do 14 let             30 Kč

          nad 15 let           32 Kč

 

8. Při opětovném nezaplacení zálohy může být žák vyloučen ze stravování ve školní jídelně.

 

9. Pokud žák onemocní, má nárok na zvýhodněný oběd pouze první den nemoci, další dny musí zaplatit plnou cenu obědů, pokud si je neodhlásí. V případě školních akcí bude žákovi oběd automaticky odhlášen /dle seznamu dodaného učitelem/. Vyjímečné požadavky musí být řešeny nejpozději den předem s vedoucí školní jídelny.

 

10. Rodiče hlásí své připomínky vedoucí školní jídelny.

 

11. Jídelní lístek na celý týden je vyvěšen v jídelně, popř. na webových stránkách školy (www.zsliban.cz).

 

12. Rodiče jsou seznámeni s tímto provozním řádem na plenárním shromáždění rodičů, popř. u vedoucí školní jídelny.

 

13. Zaměstnanci ZŠ a MŠ Libáň, okres Jičín, požívají výhod závodního stravování. Stravují se v jídelně podle směrnice k vydávání obědů ve školních jídelnách ZŠ a MŠ Libáň.

 

14.  Důchodci požívají výhod závodního stravování, pokud odešli do důchodu z naší organizace po 1. 1. 2003.

 

15. Od 1. 8. 2013 zabezpečuje školní jídelna výrobu a dovoz obědů do MŠ Libáň.

 

16. Tímto se mění provozní řád ze dne 1. 8. 2015

17. Tento provozní řád vstupuje v platnost 1.1. 2018

 

  

  

                                                                                     Mgr. Ladislava Hazdrová

V Libáni dne 1. 1. 2018                                                   ředitelka školy

 

Aktuality SRPLŠ

25. 6. Tajný výlet

Jídelníček MŠ

Důležité info ZŠ

Aktuality ZŠ

Rozvrh hodin

1.
 07:45 - 08:30 
2.  08:40 - 09:25 
3.
 09:40 - 10:25 
4.
 10:35 - 11:20 
5.
 11:30 - 12:15 
6.
 12:25 - 13:10 
7.
 13:15 - 14:00 
8.
 14:05 - 14:50 
9.  14:55 - 15:40