Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Sdělení ŠD rodičům

ZÁKLADNÍ INFORMACE  školní družiny

 

Provozní doba ŠD :  6.30 – 7.30 hod         11.20 – 15.30 hod.

                                 /příchod do ranní družiny je do 7.15 hod./

 

První den školního roku není družina v provozu.

Poslední den školního roku je provoz zajištěn do 15.30 hod.

 

Platba za ŠD je jednorázová za celé pololetí 500,-Kč  /převodem, hotovost/.

 

Vychovatelky nezajišťují přechody dětí ze tříd, na obědy do ŠJ,

                             zájmových kroužků či šatny při odchodu domů.

 

Žák je přijat na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky vychovatelce

  • přednost mají děti 1. a 2. tříd, poté se volná místa přidělují zájemcům z vyšších tříd / dojíždějícím žákům/
  • je nutné uvést aktuální telefonické kontakty, na které je možné v případě nutnosti kontaktovat zákonné zástupce
  • informovat o případné změně zdravotního stavu dítěte
  • odhlášení žáka probíhá též písemnou formou

 

Odchody dětí jsou řízeny dle údajů na přihlášce, nepřítomnost nebo změnu odchodu ze ŠD hlásí zákonný zástupce žáka písemně

- není možné uvolnit dítě na základě telefonického kontaktu či sms.

- bez písemného souhlasu zákonných zástupců nemůže žák odcházet ze ŠD sám

  nebo s nezletilým sourozencem.

 

O případném vyloučení rozhoduje ředitel školy, pokud není zaplacen poplatek v řádném termínu, pro opakovanou nekázeň či porušování školního řádu.

 

Za hračky a cenné věci přinesené z domova vychovatelky neručí.

Doporučujeme vhodné převlečení do heren a pro pobyt venku / podepsané /.

 

Stravenky si rodiče zajišťují individuálně.

 

 

Aktuality SRPLŠ

25. 6. Tajný výlet

Jídelníček MŠ

Důležité info ZŠ

Aktuality ZŠ

Rozvrh hodin

1.
 07:45 - 08:30 
2.  08:40 - 09:25 
3.
 09:40 - 10:25 
4.
 10:35 - 11:20 
5.
 11:30 - 12:15 
6.
 12:25 - 13:10 
7.
 13:15 - 14:00 
8.
 14:05 - 14:50 
9.  14:55 - 15:40