Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Plavání MŠ
2
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Plavání MŠ
3
Sběr elektroodpadu
Výstava ODPADY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Plavání MŠ
4
Sběr elektroodpadu
Výstava ODPADY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Plavání MŠ
5
Zápis do ZŠ 2024
Sběr elektroodpadu
Jak se dělá Smetanova Litomyšl
Výstava ODPADY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Plavání MŠ
6
Zápis do ZŠ 2024
Sběr elektroodpadu
Výstava ODPADY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Plavání MŠ
7
Zápis do ZŠ 2024
Sběr elektroodpadu
Výstava ODPADY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Plavání MŠ
8
Zápis do ZŠ 2024
Sběr elektroodpadu
Výstava ODPADY
Školní klub se od 8.4.2024 ruší
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Plavání MŠ
9
Výstava ODPADY
SCIO TESTY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Plavání MŠ
10
Výstava ODPADY
SCIO TESTY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Plavání MŠ
11
Výstava ODPADY
SCIO TESTY
Finanční gramotnost
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
12
Výstava ODPADY
Přejeme hodně štěstí při přijímacím řízení
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
13
Výstava ODPADY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
14
Výstava ODPADY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
15
Výstava ODPADY
Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2024/2025
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
16
Výstava ODPADY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
17
Výstava ODPADY
LIBÁŇSKÝ SLAVÍČEK 2024
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Jarní besídky v MŠ 2024
18
Třídní schůzky - duben 2024
Výstava ODPADY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Jarní besídky v MŠ 2024
19
Výstava ODPADY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Jarní besídky v MŠ 2024
20
Výstava ODPADY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Jarní besídky v MŠ 2024
21
Výstava ODPADY
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Jarní besídky v MŠ 2024
22
Výstava ODPADY
Den Země - projektový den
Týden duševního zdraví
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Jarní besídky v MŠ 2024
Pohádka O Koblížkovi
23
Výstava ODPADY
Týden duševního zdraví
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Jarní besídky v MŠ 2024
24
Výstava bižuterie
Výstava ODPADY
Týden duševního zdraví
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
25
Týden duševního zdraví
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
26
Týden duševního zdraví
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
27
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
28
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
29
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
30
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
1
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
2
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
3
Sportovní den mládeže
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
4
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
5
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Informace pro rodiče

        Informace pro rodiče žáků ZŠ a cizí strávníky

 Ceny obědů:                            cizí strávníci                                         72,-Kč

                                                důchodci - bývalí zaměstnanci            31,-Kč

                                 

 Ceny obědů pro žáky:                do 10 let              30,-Kč             600,-Kč za měsíc

                                                               11 - 14 let              32,-Kč               640,-Kč

                                                               nad 15 let            34,-Kč             680,-Kč

                   

V září obdrží všichni strávníci přihlášku ke stravování, kde rodiče svým podpisem potvrzují přihlášení dítěte na celý školní rok. Pokud dojde ke změně, jsou rodiče povinni to neprodleně nahlásit, jinak by se jim obědy načítaly. Pokud si dítě v době své nepřítomnosti ve škole /například nemoc/ obědy neodhlásí, budou mu od druhého dne nepřítomnosti účtovány za plnou cenu. V případě školních akcí /výlety, exkurze../ bude žákovi oběd automaticky odhlášen /dle seznamu dodaného učitelem//. Výjimečné požadavky musí být řešeny nejpozději den předem s vedoucí školní jídelny.

Obědy pro cizí strávníky a do jídlonosičů se vydávají od 10.55 do 11.15 hodin.

Plná cena oběda /cena bez státní dotace/ :            7 - 10 let       67,-Kč

                                                                                       11 - 14 let       69,-Kč

                                                                                       15 let            71,-Kč

     

Platba za stravné v MŠ i v ZŠ bude přijímána bezhotovostně převodem na účet u ČS č.: 116 381 9349/0800

Variabilní Symbol: Rodné číslo dítěte

Specifický Symbol pro platbu stravného v ZŠ: 555

 

Do zprávy pro příjemce prosím vždy uvádět jméno dítěte!!!

Platby musí být placeny  každá zvlášť !!

Splatnost je stanovena do 20. dne předcházejícího měsíce, poté budou dětem vydány stravenky.

1. platba stravného za školní rok musí být připsána k 20.8. daného roku a poslední platba probíhá k 20.5. daného roku

Informace ohledně vyúčtování vám budou kdykoliv poskytnuty u vedoucí školní jídelny.

GDPR - přihláška ke stravování v ZŠ a MŠ

Osobní údaje /rodné číslo, číslo účtu, číslo telefonu/, mohou být použity do matriky ŠJ dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení.

Školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů /EU/ 2016/679 

 

 

                            INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ

                                                            přesnídávka               oběd              svačina               celkem

                3 - 6 let                                          8,-Kč                27,-Kč           8,-Kč                  43,-Kč

                7 - 10 let                                        9,-Kč                29,-Kč           8,-Kč                  46,-Kč

     Záloha na stravné:

               přesnídávka + oběd + svačina                     860,-Kč

               přesnídávka + oběd                                     660,-Kč

                děti s odkladem šk. docházky                      900,-Kč

 

      Variabilní Symbol pro platbu stravného:   Rodné číslo dítěte

     Specifický Symbol pro platbu stravného v MŠ:      777

      Specifický Symbol pro platbu školného v MŠ:       666

     Do zprávy pro příjemce prosím vždy uvádět jméno dítěte!!!

    Pokud dítěti neodhlásíte stravu, bude mu od druhého dne nepřítomnosti účtována plná cena stravného 80,-Kč nebo 83,-Kč /dle věkové kategorie/  

 

 

    Přeplatky stravného budou vráceny během července daného roku. Do vyúčtování budou zahrnuty platby přijaté do 10.7.