Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
31
Zájezd do Říma
Halloween ve škole
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
1
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
2
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
3
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
4
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
5
Dýňobraní
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
6
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
7
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
8
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
9
Zájezd do Říma
Panama a její krásy
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
10
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
11
Zájezd do Říma
Foerstrovy dny
Foerstrovy dny - listopad 2023
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
12
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
13
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
14
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
"Uspávání broučků"- zahrada MŠ
15
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
16
Zájezd do Říma
Třídní schůzky - listopad 2023
Volby do školské rady 2023
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Africká pohádka v MŠ
17
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
18
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
19
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
20
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
21
Zájezd do Říma
Festival četby
Den bez batohů
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
22
Zájezd do Říma
Volby do školské rady - výsledky
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Fotografování Vánoce - připomenutí termínu
23
Zájezd do Říma
Nový kostým Mikuláše
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
24
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
25
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
26
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
27
Zájezd do Říma
Stávka 27.11.2023
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
28
Zájezd do Říma
Sokotra - Jiný svět
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
29
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Dravci a sovy
30
Zájezd do Říma
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Vyšetření zraku - termín
1
Zájezd do Říma
Rozsvěcení vánočního stromu
Vánoční dobrý skutek
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
2
Zájezd do Říma
Rybářský kroužek
Vánoční dobrý skutek
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
3
Zájezd do Říma
Vánoční dobrý skutek
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Informace pro rodiče

                Informace pro rodiče žáků a cizí strávníky

 ceny obědů:             cizí strávníci                                          72,-Kč

                                   důchodci-bývalí zaměstnanci            31,-Kč

                                   cizí - Škoda Auto                                   50,-Kč 

 

 Ceny obědů pro žáky:            do 10 let               30,-Kč             600,-Kč za měsíc

                                                            11 - 14 let              32,-Kč             640,-Kč

                                                            nad 15 let            34,-Kč             680,-Kč

                   

V září obdrží všichni strávníci přihlášku ke stravování, kde rodiče svým podpisem potvrzují přihlášení dítěte na celý školní rok. Pokud dojde ke změně, jsou rodiče povinni to neprodleně nahlásit, jinak by se jim obědy načítaly. Pokud si dítě v době své nepřítomnosti ve škole /například nemoc/ obědy neodhlásí, budou mu od druhého dne nepřítomnosti účtovány za plnou cenu. V případě školních akcí /výlety, exkurze../ bude žákovi oběd automaticky odhlášen /dle seznamu dodaného učitelem//. Výjimečné požadavky musí být řešeny nejpozději den předem s vedoucí školní jídelny.

Obědy pro cizí strávníky a do jídlonosičů se vydávají od 10.55 do 11.15 hodin.

Plná cena oběda /cena bez státní dotace/ :   7 - 10 let     67,-Kč

                                                                              11 - 14 let    69,-Kč

                                                                              15 let         71,-Kč

     

Platba za stravné v MŠ i v ZŠ bude přijímána bezhotovostně převodem na účet u ČS č. 116 381 9349/0800

variabilní symbol: rodné číslo dítěte, specifický symbol pro žáka ZŠ : 555  

                                                                 specifický symbol pro platbu stravného v mateřské škole : 777

                                                                 specifický symbol pro platbu školného v mateřské škole :  666

Platby musí být placeny  každá zvlášť !!

Splatnost je stanovena do 20. dne předcházejícího měsíce, poté budou dětem vydány stravenky.

Informace ohledně vyúčtování vám budou kdykoliv poskytnuty u vedoucí školní jídelny.

GDPR - přihláška ke stravování v ZŠ a MŠ

Osobní údaje /rodné číslo, číslo účtu, číslo telefonu/, mohou být použity do matriky ŠJ dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení.

Školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů /EU/ 2016/679 

 

STRAVOVOVÁNÍ V DOBĚ KARANTÉNY:  Jestliže je dítě zdravé, ale byla mu nařízena karanténa a má distanční výuku, může si po telefonické dohodě s vedoucí školní jídelny obědy odebírat. 

 

                            INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ

                                                            přesnídávka               oběd              svačina               celkem

                3 - 6 let                                          8,-Kč                27,-Kč           8,-Kč                  43,-Kč

                7 - 10 let                                        9,-Kč                29,-Kč           8,-Kč                  46,-Kč

     Záloha na stravné:

                přesnídávka+oběd+svačina                     860,-Kč

                přesnídávka+oběd                                    660,-Kč

                  děti s odkladem šk. docházky                900,-Kč

 

     Variabilní symbol pro platbu stravného:    rodné číslo dítěte

     Specifický symbol pro platbu stravného:        777

     

    Pokud dítěti neodhlásíte stravu, bude mu od druhého dne nepřítomnosti účtována plná cena stravného 80,-Kč nebo 83,-Kč /dle věkové kategorie/  

 

 

    Přeplatky stravného budou vráceny během července daného roku. Do vyúčtování budou zahrnuty platby přijaté do 10.7.