Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Krásné prázdniny
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
2
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
3
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
4
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
5
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
6
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
7
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
8
Letní škola
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
9
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
10
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
11
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
12
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
13
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
14
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
15
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
16
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
17
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
18
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
19
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
20
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
21
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
22
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
23
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
24
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
25
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
26
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
27
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
28
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
29
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
30
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
31
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
1
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
2
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
3
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
4
Dostupnost školy o letních prázdninách
Úlata za vzdělávání 2023/ 24
Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin 2024
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Informace pro rodiče

        Informace pro rodiče žáků ZŠ a cizí strávníky

 Ceny obědů:                            cizí strávníci                                         72,-Kč

                                                důchodci - bývalí zaměstnanci            31,-Kč

                                 

 Ceny obědů pro žáky:                do 10 let              30,-Kč             600,-Kč za měsíc

                                                               11 - 14 let              32,-Kč               640,-Kč

                                                               nad 15 let            34,-Kč             680,-Kč

                   

V září obdrží všichni strávníci přihlášku ke stravování, kde rodiče svým podpisem potvrzují přihlášení dítěte na celý školní rok. Pokud dojde ke změně, jsou rodiče povinni to neprodleně nahlásit, jinak by se jim obědy načítaly. Pokud si dítě v době své nepřítomnosti ve škole /například nemoc/ obědy neodhlásí, budou mu od druhého dne nepřítomnosti účtovány za plnou cenu. V případě školních akcí /výlety, exkurze../ bude žákovi oběd automaticky odhlášen /dle seznamu dodaného učitelem//. Výjimečné požadavky musí být řešeny nejpozději den předem s vedoucí školní jídelny.

Obědy pro cizí strávníky a do jídlonosičů se vydávají od 10.55 do 11.15 hodin.

Plná cena oběda /cena bez státní dotace/ :            7 - 10 let       67,-Kč

                                                                                       11 - 14 let       69,-Kč

                                                                                       15 let            71,-Kč

     

Platba za stravné v MŠ i v ZŠ bude přijímána bezhotovostně převodem na účet u ČS č.: 116 381 9349/0800

Variabilní Symbol: Rodné číslo dítěte

Specifický Symbol pro platbu stravného v ZŠ: 555

 

Do zprávy pro příjemce prosím vždy uvádět jméno dítěte!!!

Platby musí být placeny  každá zvlášť !!

Splatnost je stanovena do 20. dne předcházejícího měsíce, poté budou dětem vydány stravenky.

1. platba stravného za školní rok musí být připsána k 20.8. daného roku a poslední platba probíhá k 20.5. daného roku

Informace ohledně vyúčtování vám budou kdykoliv poskytnuty u vedoucí školní jídelny.

GDPR - přihláška ke stravování v ZŠ a MŠ

Osobní údaje /rodné číslo, číslo účtu, číslo telefonu/, mohou být použity do matriky ŠJ dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení.

Školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů /EU/ 2016/679 

 

 

                            INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ

                                                            přesnídávka               oběd              svačina               celkem

                3 - 6 let                                          8,-Kč                27,-Kč           8,-Kč                  43,-Kč

                7 - 10 let                                        9,-Kč                29,-Kč           8,-Kč                  46,-Kč

     Záloha na stravné:

               přesnídávka + oběd + svačina                     860,-Kč

               přesnídávka + oběd                                     660,-Kč

                děti s odkladem šk. docházky                      900,-Kč

 

      Variabilní Symbol pro platbu stravného:   Rodné číslo dítěte

     Specifický Symbol pro platbu stravného v MŠ:      777

      Specifický Symbol pro platbu školného v MŠ:       666

     Do zprávy pro příjemce prosím vždy uvádět jméno dítěte!!!

    Pokud dítěti neodhlásíte stravu, bude mu od druhého dne nepřítomnosti účtována plná cena stravného 80,-Kč nebo 83,-Kč /dle věkové kategorie/  

 

 

    Přeplatky stravného budou vráceny během července daného roku. Do vyúčtování budou zahrnuty platby přijaté do 10.7.